torsdag 29 april 2010


SPRÅKA OCH LEK (SOL boken)innehåller mer än 100 språklekar och idéer. Bokens aktiviteter är noggrant beskrivna med tydliga mål och anvisningar, så att den pedagogiska personalen i förskolan kan erbjuda spännande och värdefulla språkliga upplevelser med hjälp av vardagsföremål och massor av fantasi. Arbetet med barns språkutveckling är en av förskolans viktigaste uppgifter. SPRÅKA OCH LEK är en uppslagsbok med idéer, lekar, aktiviteter och tips. Boken är en praktisk handbok som bygger vidare på den källa av kunskap om språk, språkutveckling och språk- och talsvårigheter som ingår i TRAS. TRAS-handboken innehåller väldokumenterade fakta och fungerar som teoretisk grundbok. De olika delarna i SOL-boken är färgindelade, så att de passar till TRAS-schemat, men boken kan även användas separat.

■ M å l
Att sätta fokus på barnets förmåga att lyssna på andras uttal.
■ Å l d e r
Från 3 år.
■ A n t a l
10 barn och 2 vuxna (den ene vuxne ska observera).
■ M a t e r i a l
En stol.
■ L ä m p l i g p l a t s
På golvet, där barnen kan sitta i en halvcirkel bakom den nyss nämnda stolen.
■ B e s k r i v n i n g
Innan man börjar förklaras ganska kort (för ett barn på 3 år): ”Vi ska sitta helt
stilla. Vi ska leka viskleken.” (Välj ett barn som ska sitta på stolen, och välj
först ett barn på 5 år. Säg namnet.) ”Emma ska sitta på stolen med ryggen mot
oss. Hon ska viska några ord (meningar) som ni ska lyssna noga efter. Efteråt
vänder sig Emma om och pekar på, vem som ska säga det som hon viskade.”
Beröm alltid.
■ K o mme n t a r
En del barn tycker att det är svårt att förstå andras tal, om de inte samtidigt
kan se den som talar. Dessa barn brukar inte tycka om att tala i telefon, och
ofta har dessa barn litet intresse för språkets formsida (att uppfatta språkljud).
Dessa barn har störst nytta av den här leken. De har ofta behov av stöd
och beröm under leken, eftersom det är jobbigt att lyssna för dem. Rätta inte,
om något av barnen uttalar orden felaktigt. Fokus är på om barnen kan höra
meningen, som barnet på stolen viskar. Om barnet på stolen inte kan hitta på
en mening, så hjälp till.
■ P e d a g o g i s k a o b s e r v a t i o n e r
Kan barnet höra, vad som viskas? Blir barnet fångat av aktiviteten? Om inte
– varför?
■ S p r å k l i g a o b s e r v a t i o n e r
Förstår barnen dina förklaringar?
■ S p r å k l i g n y t t a
Var uppmärksam på, att det inte är alla barn på 3 år, som kan viska ännu.
Pröva detta innan det är deras tur att sitta på stolen.
Var öppen för egna iakttagelser och observationer.
■ Va r i a t i o n e r
Leken kan varieras med att någon ställer sig bakom ett barn och viskar ett
ord, som ska upprepas av nästa barn.
Visklek

1 kommentar:

Mib sa...

Hej, det verkar vara en bra bok. Jag har kikat in här ibland och gillar denna blogg. Jag jobbar som specialpedagog så alla tips och idéer mottas varmt och denna blogg ger ju massor.
Thänx.